Kategorija: sebe

Što je monofobija — i zašto je toliko ljudi ima?

Ako se bojite biti samac ili doživotno samac, imate monofobiju. Vidjeti? Mono znači samac, fobija znači strah. U psihologiji, fobije ne znače samo nelagodu ili osjećaj ljutnje ili tuge. Malo je dublje od toga.